Synskadades Stiftelse

Stiftelsen beviljar bidrag till organisationer som har verksamhet för synskadade inom områden till exempel rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet eller utbildning.  

Ansökningsdatum: Hela året
Att ansöka om bidrag – risforvaltning.se

Senast ändrad 2022-09-06

Informationsansvarig: Pia Jakobsson