Synskadades Stiftelse

Synskadades Stiftelsen kan ge bidrag till organisationer som utför verksamhet för synskadade inom områden som rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, utbildning eller liknande.

Ansökningsdatum: Hela året
synskadadesstiftelse.se >

Senast ändrad 2020-12-30

Informationsansvarig: Pia Jakobsson