Inez Lundblads fond

Inez Lundblads fond ger bidrag till idrottare med funktionsnedsättning, med tonvikt på personer med synnedsättning.

Ansökningsdatum: 31 december
fonder och stipendier – parasport.se >

Senast ändrad 2022-09-06

Informationsansvarig: Pia Jakobsson