Inez Lundblads fond

Inez Lundblads fond ger bidrag till idrottare med funktionsnedsättning, med tonvikt på personer med synnedsättning.

Ansökningsdatum: 31 december
Inez Lundblads fond - parasport.se >

Senast ändrad 2020-12-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson