Stiftelsen Nils Ohlssons minne

Stiftelsen ger bidrag till barn och ungdomar som är 14-28 år och har allvarliga syn-, tal/språk- eller hörselskador och dyslexi. Sökt bidrag ska främja utbildning och sökande ska vara bosatt i Sverige.

Ansökningsdatum: 1 september - 15 oktober
nilsohlsson.nu >

Senast ändrad 2020-12-29

Informationsansvarig: Pia Jakobsson