Stiftelsen Börje och Yvonne Henrikssons donationsfond

Fonden ger bidrag till enskilda personer och vårdinrättningar i före detta Malmöhus län.

Senast ändrad 2023-11-16

Informationsansvarig: Pia Jakobsson