Karin Karlssons stiftelse

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar upp till 23 år med funktionsnedsättning som bor inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

Ansökningsdatum: Hela året
karinkarlssonstiftelse.se >