Anna-Stina och John Mattsons minnesstiftelse för sonen Johan

Stiftelsen delar ut bidrag till personer upp till 25 år som blivit skadade genom trafikolycka och fått skador på centrala nervsystemet (hjärn- och ryggmärgsskador).

Anhöriga som hjälper den skadade kan också söka bidrag.

Ansökningsdatum: Senast den 15 december
mattsonsstiftelse.se >

Informationsansvarig: Pia Jakobsson