Anna Johansson-Visborgs Stiftelse

Stiftelsens delar ut i första hand stipendium till ekonomiskt behövande kvinnor som har eller ska påbörja en utbildning. I andra hand till ekonomiskt behövande.

Ansökningsdatum: 15 maj till 15 augusti
Anna Johansson-Visborgs Stiftelse - ajvs.se >

Senast ändrad 2021-01-11

Informationsansvarig: Pia Jakobsson