Åke Westlanders minnesfond

Fonden ger bidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är aktiva utövare av idrott eller vill utöva idrott. Barn och ungdomar som söker ska vara 10-17 år.

Ansökningsdatum: 31 december
Åke Westlanders minnesfond - parasport.se >

Senast ändrad 2021-11-08

Informationsansvarig: Pia Jakobsson