Fonder, stiftelser och stipendier utan fokus på funktionsnedsättning

Här finns fonder, stiftelser och stipendier som vänder sig till alla. Listan är ordnad efter när på året du kan ansöka. Vissa fonder kan du ansöka om hela året, de finns först i listan.

Under varje fond, stiftelse och stipendium finns en länk till deras webbplats. Där kan du läsa mer om deras villkor.

Föreningen för välgörenhetens ordnande

Föreningen för välgörenhetens ordnande (FVO) ger bidrag till i första hand ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer som bor i Stockholms län. Bidrag kan också ges till enskilda personer och sökande med första- eller andrahandsbostad.

Ansökningsdatum: Hela året
foreningenfvo.se >

Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Giving People levererar akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige med hjälp av givare i organisationens nätverk.

Ansökningsdatum: Hela året
givingpeople.se >

Gåvan Sverige

Gåvan Sverige är en opolitisk, religion fri ideell förening för personer som är ekonomisk kris och är Svensk medborgare.

De ger bidrag till:

  • Datorgåvan
  • Sommargåvan
  • Julgåvan
  • Fattigpensionär

Ansökningsdatum: Hela året
gavansverige.se >

Majblomman (upp till 18 år)

Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till barn.

Ansökningsdatum: Hela året
Ekonomiskt stöd - majblomman.se >

Svenska kyrkans stiftelser och fonder

En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. Ta kontakt med din församling för att få veta vilka möjligheter som finns där du bor.

Ansökningsdatum: Hela året
Ekonomiskt stöd - svenskakyrkan.se >

Lotten och Elisabeth Norlunds Stiftelse

Stiftelsen dela ut bidrag till ensamstående äldre personer (över 60 år) som lever under svåra ekonomiska omständigheter, dels behövande ensamstående kvinnor med minderåriga barn eller barn under utbildning fram till dess att de har slutar gymnasieskolan. Bosatta i Stockholm eller närliggande kommuner.

Ansökningsdatum: 1 januari – 28 februari eller 1 augusti – 30 september.
lottennorlundsstiftelse.se >

Pro Patria (upp till 18 år)

Pro Patria delar ut ekonomiskt stöd till barn och ungdomar upp till 18 år.

Ansökningsdatum: 1 februari - 15 oktober
propatria.se >

Föreningen barn och hem i Stockholm (upp till 21 år)

Föreningen barn och hem i Stockholm ger bidrag till ensamstående föräldrar som är bosatta i Stockholms län och har minst ett hemmavarande barn under 21 år.

Ansökningsdatum: Ansökningarna behandlas fyra gånger om året: 1 mars, 1 maj, 15 september och 15 november.
foreningenbhs.se >

Stiftelsen Alma Detthows hjälpfond

Fonden delar ut bidrag till ensamstående kvinnor.

Ansökningsdatum: 1 mars - 15 april och 1 oktober - 15 november​
detthowsfond.se >

Stiftelsen Byggmästare Eric Ritters Fond (upp till 18 år)

Fonden ger bidrag till familjer med låg inkomst för att förbättra barnets uppväxt.

Ansökningsdatum: den 1 april – 30 juni
ritterfonden.se >

Anna Johansson-Visborgs Stiftelse

Stiftelsens delar ut i första hand stipendium till ekonomiskt behövande kvinnor som har eller ska påbörja en utbildning. I andra hand till ekonomiskt behövande.

Ansökningsdatum: 15 maj till 15 augusti
Anna Johansson-Visborgs Stiftelse - ajvs.se >

Byggmästare Axel Alms stiftelse

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande i Stockholm.

Ansökningsdatum: Mellan 1 september till och med 31 oktober.
Byggmästare Axel Alms stiftelse - swedbank.se (pdf) >

Vi bryr oss mera

Fonden delar ut bidrag för att möjliggöra aktiv fritidssysselsättning och därigenom stimulera till fortsatt utveckling för barn, ungdomar och vuxna som annars skulle sakna dessa möjligheter.

Ansökningsdatum: 9 september
vibryrossmera.se >

Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse

Stiftelsen ger bidrag till vård och uppfostran av barn och hjälpverksamhet bland behövande.

Ansökningsdatum: 30 September
alexandraochbertilgyllingsstiftelse.se >

1878 års stiftelse

1878 års stiftelse delar ut bidrag till ensamstående kvinnor som är folkbokförd i Stockholms Stad och försörjer hemmavarande barn eller vårda eller ha vårdat förälder eller annan släkting och därmed inte kunnat förvärvsarbeta.

Ansökningsdatum: från och med 1 november.
1878.se >