Andra sätt att hitta fonder, stiftelser och stipendier

Här finns tips på andra sätt att hitta fonder, stiftelser och stipendier för dig med funktionsnedsättning.

Bibliotek

På biblioteken brukar det finns fondböcker. En del bibliotek har också databaser för att söka efter fonder. Fråga på biblioteket.

Kommun

Din hemkommun kan ha fonder som du kan söka pengar från. Ta kontakt med dem och fråga.

Svenska kyrkan

En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. Ta kontakt med din församling för att få veta vilka möjligheter som finns där du bor.

Ansökningsdatum: Hela året
Ekonomiskt stöd - svenskakyrkan.se >

Tidningar

En del fonder annonserar i funktionshindersförbundens tidningar eller i dagspressen.

Senast ändrad: 2019-11-28

Informationsansvarig: Pia Jakobsson