Covid-19 – information och material

Habilitering & Hälsa

På Habilitering & Hälsa webbplats finns det länkar till enkel information om anpassad information om coronaviruset.
Anpassad information om coronaviruset – habilitering.se

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten har information på olika språk och teckenspråk om covid-19.  
Covid-19 - folkhalsomyndigheten.se
Om covid-19 på olika språk - folkhalsomyndigheten.se
Lättläst information om covid-19  - folkhalsomyndigheten.se
Teckenspråk - folkhalsomyndigheten.se

Försäkringskassan

Försäkringskassan samlat information på en webbsida om coronaviruset när det gäller:

  • Smittbärarpenning
  • karensavdrag, karensdag, läkarintyg och sjuklön
  • vård av barn (vab)
  • deltagare i program hos arbetsförmedlingen
  • tandvårdsstöd.

Coronaviruset - forsakringskassan.se

Transkulturellt Centrum har en telefonlinje för personer med migrationsbakgrund

Transkulturellt Centrum har en telefonlinje om corona för dig som pratar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Linjen nås på 08-123 680 00 och är öppen varje vardag mellan kl. 09.00-12.000 och 13.00-15.00.
Telefonlinje om corona - transkulturelltcentrum.se

Senast ändrad 2023-07-21

Informationsansvarig: Pia Jakobsson